3. výročie blahorečenia

Oslavy 3. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej

Blíži sa deň, kedy oslávime tretie výročie blahorečenia Anny Kolesárovej. Súčasne prežívame obdobie očakávania príchodu pápeža Františka na Slovensko.

Na to isté miesto, na košický štadión Lokomotíva, kde bolo blahorečené mladé dievča z Vysokej nad Uhom, príde Svätý Otec, aby sa  stretol s mladými celého Slovenska. Mottom pápežovej návštevy je „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. Ankine posledné slová boli taktiež „Ježiš, Mária, Jozef“. Blahoslavená Anka upriamila tak našu pozornosť na Svätú rodinu. Aj oslavy výročia blahorečenia sa ponesú v tejto téme. Svätosť patrí do rodín. Svätá rodina chráni rodiny a pomáha žiť svätosť.
Chceme vás pozvať na oslavy tretieho výročia blahorečenia do Vysokej nad Uhom dňa 29. augusta 2021. V programe je svätá omša o 10. 00 hodine, ktorú celebruje Dp. Anton Matina, dekan zo Sobraniec. Pred sv. omšou o 9:15 hod. sa spojíme v modlitbe posvätného ruženca. Pokračovať budeme o 13:00 hodine pásmom slova a svedectiev. Hudobne program obohatí svojim spevom Monika Kandráčová. V závere programu je plánovaná adorácia a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.  Prežime aj takto duchovnú prípravu na stretnutie so Svätým Otcom Františkom.
Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

 

 

 

Comments are closed.