IMG_1350

Oheň zapaľujúci srdcia

Stali sme sa svedkami neuveriteľnej skutočnosti, že tak ako z malej iskry môže vzniknúť veľký požiar, tak z iskrenia vo vzťahoch, keď sa neriešia, môže vzniknúť aj svetová vojna. Ešte nedávno by sme neverili, keby nám niekto povedal, že sa môže stať to, čo sa teraz deje. Milióny ľudí opustilo domov a stali sa vyhnancami v šírom svete. Oheň vojny, ktorý sa šíri po Ukrajine zasiahol aj nás, prebudil súcit a spôsobil opak zla - zapálil nám srdcia láskou k núdznym. S veľkým nadšením množstvo dobrovoľníkov spontánne prichádzalo slúžiť, keď bolo treba zachraňovať vymrznutých a na smrť unavených a vystrašených ľudí. Núdza utečencov sa dotkla sŕdc nielen ľudí z Európy, ale z celého sveta. Vďaka Bohu, že bolesť iných nás dostala na kolená, keď sa celý svet zjednocuje v modlitbe. Táto skúsenosť, ktorou sme za pár dní prešli, má zostať hlboko zapísaná v našich srdciach a mala by nás nasmerovať na správnu cestu, ktorá vedie k blaženej večnosti. „Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca“(Ž 90, 12). Dovoľme Bohu, aby naše srdcia formoval svojou múdrosťou, pretože pravá múdrosť vedie k spáse. 

Chcem vyjadriť vďačnosť Bohu za to, že On aj zlé veci dokáže premeniť a vyťažiť z nich  dobro. Ak nám Boží duch zapálil srdcia láskou, budeme pociťovať vďačnosť Bohu aj za túto boľavú skúsenosť. Hovorí sa, že deväť desatín múdrosti je byť múdrym včas. Dal by Pán Boh, žeby táto skúsenosť vojny nás urobila citlivejšími na bolesť iných, aby nás urobila prezieravejšími pri riešení problémov, aby nás viedla hĺbšie k poznaniu pravdy o živote a prehlbila náš vzťah s Bohom. Človek je slabý a predsa až tak mocný, že je schopný zničiť seba samého. Preto sa dostáva do stavu bezmocnosti. Bez Božej múdrosti to nedáme. Bez lásky, ktorou je Boh, neprežijeme. Ježiš je našou Cestou, Pravdou i Životom. 

Pri dnešnej rannej porade sme zistili, že od vzniku vojny na Ukrajine až doteraz slúžilo v Domčeku pri zabezpečovaní prijatia 135 dobrovoľníkov. Poskytli sme ubytovanie pre 131 dobrovoľníkov ktorí slúžia v pohraničí. Vytvorili sme teplo domova pre 424 utečencov.  Spolu za tieto tri týždne našim centrom prešlo 690 ľudí, ktorým sme poskytli cca  1375 nocľahov.  Ďakujem vám za vaše modlitby, za slová povzbudenia pri osobných rozhovoroch a telefonátoch, cez sociálne siete, za vašu materiálnu a finančnú pomoc, za každé jedno gesto lásky vyjadrené Ježišovi slúžiacemu v dobrovoľníkoch a trpiacemu v utečencoch. Z boľavých rán vytryskla láska, ktorá nás má viesť k spáse. Láska dokáže pohltiť zlo tým, že ju budeme šíriť. Nech nerastie nenávisť ale odpustenie.

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Comments are closed.