ANKA_postava

Nový obraz bl.Anky od Zuzany Verbovskej

Tešíme sa, že autorka prvotného obrazu blahoslavenej Anny Kolesárovej Zuzana Verbovská sa tri roky po jej blahorečení podujala pokračovať vo svojom diele. Vytvorila nový obraz s iným radostným výrazom tváre a doplnila celú postavu bl. Anky v jemných šatách so zlatým pásom. Týmto obrazom chcela autorka ešte viac priblížiť blahoslavenú mučenícu Anku mladým tejto doby, preto zvolila aj rozpustené vlasy.

Do obrazu vložila aj symboly bielych ruží a sedmokrások.

Biele ruže znázorňujú vnútornú krásu čistoty a sedmokrásky vo venčeku na hlave vyjadrujú pozvanie k svätosti. Vnútorné hodnoty, s ktorými človek žije aj zomiera, vyžarujú navonok, skrášľujú jeho tvár a zdobia srdce. Nech chlapci a dievčatá zatúžia po vnútornej kráse, ktorá vyžaruje z tohto obrazu. Svätosť je pozvaním ku skutočnému životu, k životu pokoja, lásky a radosti.

Obraz je chránený autorskými právami.

Comments are closed.