IMG_6564

Kráčajme spolu

Sme povolaní milovaťvšetko to krásne čo Boh stvoril pre nás, chrániť jeden druhého a pomáhať si na ceste Domov. Každý má právo sa narodiť a byť prijatý taký, aký je. Je potrebné objaviť seba samého ako dar a byť hrdým na to, že nás Stvoriteľ vymyslel. Sme neopakovateľnými a v láske sa máme stať nenahraditeľnými. Sme povolaní stávať sa darom každý deň a v každej minúte či sekunde. Nestrácať čas prílišným zaoberaním sa sebou a tým vzdiaľovaním sa od Boha v sebe. Sme pozvaní milovať - takí, akí sme, či už sa cítime krehkí, zraniteľní, ubolení, nedokonalí. Sme povolaní kráčať spolu na ceste spásy. Celý život má byť nasmerovaný na nebo. Neschádzať z cesty a byť zameraný na konečný cieľ. Stáva sa, že človek v lese zablúdi a je dobre keď sa nájde a objaví cestu von. Panika a stres môže ovládnuť myseľ a vtedy človek je schopný konať proti vlastnému srdcu. Kráčajme spolu na ceste Domov.

V Domčeku je každý deň iný. Snažíme sa byť pripravení prijímať nové impulzy k službe. Citlivým srdcom môžeme uvidieť veľa, aj to čo je ľudským očiam neviditeľné. Tento čas prežívame nielen ako čas služby a pomoci núdznym, ale aj ako možnosť denne objavovať hodnotu vzťahov a zamýšľať sa nad tým, že čo je v živote podstatné.

V Dome sv. Jozefa túto noc bolu ubytovaných 32 mamičiek a detí. V kultúrnom dome teraz iba 11 ľudí. Tešíme sa, že môžeme byť na pomoci núdznym. Veď sa nie nadarmo hovorí, že „v núdzi spoznáš priateľa“ alebo tiež „v núdzi blížneho spoznáš seba samého“.
Ďakujeme vám za všetky modlitby a obety, ktoré adresujete utečencom a tým, ktorí im slúžia. Ďakujeme vám za každú jednu pomoc a povzbudenie. Skrze vaše dary máme pocit, že slúžite s nami. Pretože za každým z nás stojí zástup dobrodincov, ktorý nás držia. Ďakujeme, že máte „srdce na mieste“. Žehnáme vám. Otec Pavol a otec Tomáš.

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Comments are closed.