ilustracne

Jedenásta pútnická sobota 16. novembra 2019 v Pavlovciach nad Uhom

POZOR ZMENA MIESTA SLÁVENIA: Počas zimných mesiacov bude celý program prebiehať vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. V tomto kostole prijala bl. Anna Sviatosť krstu, Sviatosť birmovania a tu prijala aj prvýkrát Eucharistiu.

Počas programu bude možné uctiť si relikviu bl. Anny Kolesárovej.

Prosíme všetkých kňazov, aby v rámci oznamov informovali veriacich o programe pútnickej soboty a aj o zmene miesta slávenia.

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 16.11.2019 v Pavlovciach nad Uhom s nasledovným programom:

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Kamenica nad Cirochou a dp. farár Peter Sepeši.

– po krížovej ceste sa prihovorí pán dekan zo Sobraniec PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov. Téma – Život v raji.

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Bardejov (Spoločenstvo Večeradla) a dp. kaplán Tomáš Svat.

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov, dekan Sobrance.

Služby počas sv. omše budú mať na starosti veriaci z farnosti Šarišské Michaľany pod vedením dp. farára Petra Kyšeľu.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.
Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS.
V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac, vždy
tretiu sobotu v mesiaci. Najbližšia bude 18.01.2020.

Ďalšie informácie nájdete aj na našom Facebooku

S pozdravom Slavomír Bakoň, farár Pavlovce nad Uhom

Comments are closed.