Na celý program vrátane sobotňajšieho Eucharistického slávenia s obradom blahorečenia na štadióne je vstup voľný a bezplatný. Každý môže prísť aj bez predchádzajúcej registrácie. Kapacita štadióna je postačujúca.

Nie, nebude možné zastaviť v okolí štadióna, keďže plynulosť premávky v blízkosti štadióna musí byť zabezpečená.

Kyvadlová doprava bude premávať nepretržite v cca 10 minútových intervaloch v čase od 600 počas celého dňa zo záchytných parkovísk a zo železničnej a autobusovej stanice, priamo ku štadiónu TJ Lokomotíva Košice. Táto kyvadlová doprava bude riadne OZNAČENÁ a BEZPLATNÁ. Autobusy kyvadlovej dopravy budú premávať od Hypermarketu TESCO až priamo k štadiónu (nezastavujú na iných zastávkach); električky sú zabezpečené od OC OPTIMA k štadiónu a takisto zo Staničného námestia až k štadiónu a budú zastavovať na zastávkach na týchto dvoch trasách. Trasa električky od OC Optima je nasledovná: OC Optima - Moldavská, obchodné centrá - Spoločenský pavilón - Trieda SNP - Amfiteáter - Radnica Starého mesta - Námestie Maratónu mieru - Štadión LokomotívaPo skončení slávnosti bude fungovať kyvadlová doprava opačným smerom čiže na záchytné parkoviská a železničnú stanicu podľa potreby až do 1700

Jedná sa najmä o okolie štadióna TJ Lokomotíva Košice na Čermeľskej ceste 1.V sobotu 1.9. od 5:00 ráno bude uzatvorená:Čermeľská cesta od križovatky Komenského, Watsonova a Hlinkova až po križovatku Za štadiónom;Kostolianska od križovatky s Vodárenskou po križovatku s Čermeľskou;Kavečianska od križovatky s Kostolianskou po križovatku Za štadiónom.

Všetky informácie, tiež mapu štadióna, parkovacie karty pre autobusy a lístky na sedenie zašleme jednotlivým farnostiam a spoločenstvám či skupinám poštou na adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári približne v polovici augusta. Sledujte tiež našu stránku: www.annakolesarova.sk a tiež facebookový profil: Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty, aby vám neušli žiadne dôležité informácie, ktoré budeme postupne zverejňovať.

Kyvadlová doprava bude premávať od 6:00 hod. zo záchytných parkovísk a tiež zo železničnej stanice priamo k štadiónu TJ Lokomotívy.

Nie, objednaným autobusom sa dostanete len na záchytné parkovisko, odkiaľ sa odveziete kyvadlovou dopravou až priamo k štadiónu.

Počet miest na tribúne štadióna je obmedzený, budeme musieť krátiť počty lístkov všetkým farnostiam, ktoré si nahlásili lístky na sedenie a prosíme tých, ktorí ich budú následne odovzdávať vo farnostiach, aby sa dostali hlavne tým, ktorí to potrebujú.

Informácie ohľadom ubytovania z piatka na sobotu  radi poskytneme a tiež zabezpečíme či už vo vybraných školách alebo rodinách. Stačí, ak napíšete email na: ubytovanie@blahorecenie.sk

Štadión, na ktorom sa uskutoční slávnosť blahorečenia bude otvorený od 6:00 hod. a prosíme vás, aby ste do Košíc prišli v dostatočnom časovom predstihu – odporúčame vám do 9:00 hod., keďže je potrebné sa presunúť zo záchytných parkovísk, ktoré budú pri obchodných domoch Optime, HyperTescu a Obi (keďže je štátny sviatok), až na Štadión TJ lokomotíva Košice.

Ak prídete ako rodina s malými deťmi a s kočíkom, prosíme vás, aby ste zaujali miesta na trávnatej ploche štadióna, keďže na tribúnu sa nedostanete. Môžete si so sebou doniesť rozkladacie stoličky, podsedáky, prípadne karimatky. Vstup do sektorov bude voľný, bez miestenky.

Registrácia prebieha do 31. júla prostredníctvom registračných formulárov a to samostatne:- pre farnosti / spoločenstvá /organizované skupiny - pre kňazov - pre rehoľné komunity - pre dobrovoľníkov

Prihlasovanie je z organizačného dôvodu potrebné, keďže potrebujeme vedieť aspoň približný počet ľudí, počet autobusov kvôli parkovaniu a prostredníctvom registrácie máte možnosť sa uchádzať o miesta na sedenie v sektoroch. Samozrejme, ak sa neprihlásite z akéhokoľvek dôvodu, spokojne môžete prísť, no veľmi nám tým pomôžete, ak dáte o sebe vedieť.

Prosíme nahláste sa vo svojej farnosti cez kňaza alebo inú zodpovednú osobu, ktorá vykoná spoločnú registráciu za farnosť, prípadne za väčšiu organizovanú skupinu alebo spoločenstvo. Odporúčame vám ak sa z vašej farnosti neorganizuje spoločné prihlásenie, aby ste sa spojili viaceré rodiny a vytvorili organizovanú skupinu s jednou kontaktnou osobou, ktorá vás prihlási.

Pre záujemcov bude k dispozícii cca 900 miest na prenocovanie v školách z piatka na sobotu (spacák, karimatka). Oslovili sme aj košické farnosti s možnosťou prijatia rodín do rodín. V prípade záujmu nás kontaktujte emailom na: ubytovanie@blahorecenie.sk

Železnice vypravia mimoriadny vlak z Bratislavy o 00.15 hod a do Košíc dorazí o 6.01. Informácie o tom, kde bude stáť a o kedy odchádza nájdete na tejto stránke:https://annakolesarova.sk/zeleznice-vypravia-mimoriadny-vlak-na-blahorecenie-anny-kolesarovej/

Propagačné materiály – plagáty, skladačky s krátkym životopisom a programom blahorečenia a obrázky budúcej blahoslavenej s modlitbou sa distribuovali z nášho Arcibiskupského úradu v Košiciach do všetkých diecéz Slovenska v balíčkoch na jednotlivé dekanáty. Ak k vám ešte nedošli, pýtajte si od svojich duchovných otcov, prípadne si ich môžete vyzdvihnúť na rôznych miestach počas odpustov cez leto (Levoča, Gaboltov, Stropkov, Veľký Šariš, Campfest a počas Národného stretnutia P 18 v Prešove). V prípade záujmu o zaslanie napíšte na info@blahorečenie.sk

Pre imobilných pútnikov na invalidnom vozíku s preukazom ŤZP a s ich sprievodnou osobou bude v areáli štadiónu vyhradená osobitná zóna so vstupom z Kavečianskej cesty.

Pre autobusy a autá sú pripravené dve veľké záchytné parkoviská. Pre pútnikov zo smeru Rožňava je to parkovisko pri OC Optima a pre pútnikov zo smeru Prešov parkovisko pri Hypertescu s celkovou kapacitou 2 000 miest. Z obidvoch parkovísk ako aj zo železničnej stanice bude od 6.00 hod. premávať bezplatná kyvadlová doprava na miesto blahorečenia.