Slávnosť blahorečenia
ORGANIZAČNÉ POKYNY
PRE KŇAZOV

k slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej v Košiciach.

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA VO FARNOSTIACH

 • Vo štvrtok, 30. augusta 2018 sa naše farnosti zjednotia v bezprostrednej duchovnej príprave na blahorečenie Anny Kolesárovej.
 • Večerný program vo farnosti usporiadajte nasledujúcim spôsobom:
 1. V dostatočnom čase pred večernou sv. omšou príležitosť k sviatosti zmierenia, zvlášť pre tých, ktorí sa zúčastnia slávnosti blahorečenia.
 2. Svätá omša, odporúčaný formulár: O predrahej Krvi nášho Pána Ježiša Krista, (Rímsky misál s. 1124), čítania zo dňa.
 3. Po postkomúnii adorácia:
  • a) vyloženie Sviatosti Oltárnej
  • b) litánie k Predrahej Kristovej Krvi
  • c) úvaha
  • d) modlitba za blahorečenie Anny Kolesárovej
  • e) záverečné požehnanie

AKREDITÁCIA KŇAZOV

 • začína od 630 hod.  Vstup je z Kavečianskej ulice (za oltárom)
 • sakristia/stan pre kňazov bude napravo od oltára, naľavo od vstupu (viď mapka)
 • svoje miesto v sektore zaujmite najneskôr do 930
 • nezabudnite si celebret a vlastnú albu, štóly na slávnosť budú zapožičané

(po svätej omši ich vráťte personálu, ktorý vám ich zapožičal).

SVÄTÁ OMŠA

 • každý kňaz dostane brožúrku s kompletnými textami svätej omše, vrátane textov koncelebrácie, základné časti liturgie budú v latinčine.

ROZDÁVANIE SV. PRIJÍMANIA

 • niektorí kňazi budú zapojení do rozdávania svätého prijímania počas modlitby Otče  náš sa kňazi presunú k stolíku s Eucharistiou, ktorý bude pod oltárom   po modlitbe Baránok Boží odídu do jednotlivých sektorov v sprievode dobrovoľníkov prosíme, aby ste rešpektovali pokyny dobrovoľníkov a nevyberali si sami, kde chcete rozdávať sv. prijímanie  po skončení rozdávania sv. prijímania, vás dobrovoľníci odvedú do hlavnej budovy (oproti oltáru), kde odovzdáte obetnú misu s Eucharistiou a nakoniec sami prijmete Eucharistiu   následne sa vrátite na svoje miesto

SPOVEDNÁ SLUŽBA

 • bude prebiehať v čase od 700 do 930 v označenom stane vedľa pódia naľavo od oltára² prosíme tých, ktorí v prihlasovacom formulári uviedli, že poslúžia spovednou službou, aby ste sa akreditovali do 700 hod.

PARKOVANIE

 • je možné na záchytných parkoviskách pred obchodnými centrami Optima a Hypermarket Tesco, odkiaľ bude premávať bezplatná kyvadlová doprava na miesto konania blahorečenia.

ĽAHKÉ OBČERSTVENIE

 • pred i po skončení svätej omše bude (v stane pre kňazov) možnosť ľahkého občerstvenia v podobe kávy, čaju, vody a obloženej žemle. V areáli štadióna bude možnosť zakúpenia si nápojov a ďalšieho občerstvenia.

MINIŠTRANT

 • nebude pre nich vyčlenený zvlášť sektor, nech zostanú so svojou skupinou v sektore.

Celý program, všeobecné organizačné pokyny a informáciu o Ochrane osobných údajov, nájdete na webstránke www.annakolesarova.sk alebo na FB profile Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty. V prípade potreby píšte na knazi@blahorecenie.sk alebo volajte na +421 949 607 278

 

Na stretnutie s Vami sa teší prípravný tím blahorečenia.