Anka33FARBA

DRUHÉ VÝROČIE BLAHOREČENIA

Nášmu Bohu patrí sláva večná…
Dnešné ráno sme si uvedomili výnimočnosť tohto dňa. Je tomu presne dva roky, čo sme sa nachádzali na košickom štadióne v dave 30 000 ľudí, keď prebiehala Slávnosť blahorečenia našej
Anky Kolesárovej. Všetky spomienky zo slávnosti sa v nás oživili a to tým, že s blahoslavenou Ankou máme veľmi úzky vzťah. Zakúšame spoločné kráčanie každým dňom. Pútnické miesto Anky Kolesárovej Vysoká nad Uhom je stále nabité atmosférou neopísateľnej radosti a Božieho pokoja zasahujúceho všetkých pútnikov.
Na úvod rannej svätej omše sme zaspievali hymnus blahoslavenej Anky, čítania nás opäť zaviedli k uvedomeniu si vnútornej krásy človeka, seba hodnoty a k vytvoreniu zdravých hodnotových
rebríčkov.
Znalec pozná cenu perly a preto je ochotný zaň dať všetko. Buďme znalcami života, aby sme si uvedomili posvätnosť vlastného tela, srdca a medziľudských vzťahov. Pripomenuli sme si tiež
výrok emeritného otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, ktorý zaznel na 2.púti radosti v júli 1999 na adresu Anky Kolesárovej: „Diamant v zemi nezhnije“.
Buďme Bohu vďační za blahoslavenú Anku Kolesárovú, ktorá svojou jednoduchosťou a mladosťou i vnútornou krásou vstúpila do príbehov mnohých ľudí.
Chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa zapojili aj do príprav a slávnosti jej blahorečenia a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali a pomáhajú šíreniu kultu Anky Kolesárovej.
Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!
Odkazy:

Comments are closed.