kaplnka bl.Anky

Druha kaplnka zasvätená blahoslavenej Anke Kolesárovej

Katolícka základná škola Štefana Moysesa v Banskej Bystrici požiadala o relikviu ex ossibus blahoslavenej Anky Kolesárovej pre školskú kaplnku. Kaplnka prešla v lete rekonštrukciou a doposiaľ nebola nikomu zasvätená. Za prítomnosti žiakov, pedagógov a rodičov sa vo štvrtok 1. decembra 2022 konala vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici veľmi milá slávnosť, pri ktorej bola odovzdaná relikvia bl. Anky. Slávnostnú svätú omšu celebroval Dp. Marek Ondrej, postulátor kauzy bl. Anny Kolesárovej, koncelebroval Dp. Gabriel Brenza, dekan a ďalší kňazi. V homílii sa postulátor zameral na tému prežívania priateľstva, čím upriamil pozornosť aj na bl. Anku, ktorá sa chce stať pre každého žiaka priateľkou a pomocníčkou na ceste viery. Po svätej omši sa konal sprievod prenesenia relikvie do školskej kaplnky, ktorej sa stala blahoslavená Anka patrónkou.

„Veľmi nás teší záujem duchovných otcov a pedagógov, ktorí sa venujú najmladšej generácii a už odmalička im vštepujú do srdca úctu ku svätým a blahoslaveným, vedú ich k modlitbe, sviatostnému životu a sprevádzajú ich na ceste viery svojim príkladom.  Aj v tomto prípade bola škola pripravená na prijatie relikvie hlavne duchovne, keďže slávnosti predchádzala deväťdňová novéna k bl. Anke a deti samé vyzdobovali priestory školy a kaplnku prosbami a očakávali príchod - novej spolužiačky Anky“ uviedol Dp. Marek Ondrej.

Comments are closed.