Pristavba k DOMCEKU

Centrum pre mládež vo Vysokej nad Uhom

Drahí priatelia,

hoci už tretie desaťročie organizujeme púte v rodisku blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom (prvú púť sme usporiadali v máji 1999), dodnes sme odkázaní na prenájom priestorov v miestnych školách. S tým je spojené obrovské množstvo práce pred každou púťou: v piatok popoludní zmontovať pódium v telocvični, naťahať káble ozvučenia a osvetlenia, techniku oživiť a zladiť, zavesiť čelné plachty, zatemniť okná, priniesť lavičky, pripraviť oltár, vytvoriť liturgický priestor a vyzdobiť celé pódium, upraviť triedy na prenocovanie účastníkov, poroznášať molitány, pripraviť jedáleň a kuchyňu, všetko označiť, pripraviť služby, aby to fungovalo a mnoho ďalšieho. V nedeľu popoludní zas musíme dať všetko rýchlo do pôvodného stavu a priestory upratať tak, aby v pondelok mohol v škole pokračovať vyučovací proces. Za celé tie roky, až do príchodu pandémie, sme tento proces museli absolvovať takmer každý mesiac. Je to časovo náročné a psychicky aj fyzicky nás to veľmi vyčerpávalo. Stovky dobrovoľníkov, ktorí prešli Domčekom, túto náročnosť služby zakúsilo. Prevozmi sa tiež ničila technika a materiály. No po celý čas sme žili nádejou, že raz sa to zmení a budeme mať vlastné priestory, v ktorých budeme môcť oganizovať púte a stretnutia pre mladých a rodiny. 

A ten čas je tu! Sme nesmierne radi, že konečne máme na stole stavebné povolenie a začíname so stavbou Centra pre mládež. Neviete si predstaviť, akú máme z toho radosť. A možno niektorí aj viete , keďže s nami prežívate naše radosti i starosti. Pomaly sa nám ozývajú ľudia, ktorí nám chcú pomôcť pri stavaní centra. Ak aj vy cítite túžbu stať sa súčasťou tohto krásneho Božieho diela, pozývame vás spolu s nami tvoriť, spolu budovať a spolu žiť pre tento projekt. Už desaťročia toto miesto formuje mladých pre ich budúce povolania, založenie zdravých manželstiev a šťastných rodín. Desaťtisíce ľudí spoznalo príbeh Anky Kolesárovej, ktorý ovplyvnil príbehy mnohých. Krásne duchovné ovocie tohto putnického miesta môžeme zakusovať v našich rodinách. Blahorečenie Anky Kolesárovej znásobilo radosť a vedomie, že tu ide o veľké veci. Je na nás, čo pre budúce generácie urobíme. Teraz nastal čas, keď začíname budovať Centrum pre mládež vo Vysokej nad Uhom, v ktorom budú pokračovať púte radosti, zrelosti aj rodín. A keď už budeme vo vlastných priestoroch, chceme tu organizovať aj iné stretnutia a aktivity. 

Chceme poprosiť o pomoc každého jedného z vás. Potrebujeme pomoc modlitebnú, materiálnu aj finančnú. Ak chcete výstavbu centra podporiť, váš finančný dar môžete zaslať na účet Pastoračného centra Anny Kolesárovej s poznámkou „stavba“. Ponúkame vám aj možnosť získať Tehličku pre Anku vo forme magnetky za dobrovoľný príspevok. O napredovaní výstavby Centra pre mládež vás budeme priebežne informovať.

V mene všetkých jednotlivcov, mladých a rodín, otec Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.
(+421 905 405 674 alebo hudakpavol1@gmail.com - v prípade konkrétnej pomoci)

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Comments are closed.