IMG_6648

Časy sa menia

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej od prvej chvíle po vypuknuti vojny na Ukrajine slúžilo ako miesto prijatia, miesto prvého kontaktu pre matky s deťmi a pre ďalších utečencov z Ukrajiny. Časy sa menia a ľudia v službe zostávajú tí istí, akurát pribúdajú noví dobrovoľníci. Po týždni pociťujeme únavu a aj naši dobrovoľníci, no nielen oni, ale tiež dobrovoľníci, ktorí fungujú na hraniciach v rozličných organizáciach. 

Keďže sa nachádzame blízko hraníc a vyše dvadsať rokov sa venujeme dobrovoľníctvu, zároveň sme centrom pre mladých, ktorého patrónkou je mladá blahoslavená Anka Kolesárová, oslovili nás tieto pomáhajúce organizácie s prosbou, či by sme neujali aj ich dobrovoľníkov, ktorí doteraz prespávali na rozličných miestach a už sú vyčerpaní. Naše centrum im poskytne strechu nad hlavou, chvíľu na oddych, načerpanie síl, zregenerovanie, aby mohli ďalej slúžiť. 

Služba dobrovoľníkom je službou zároveň obrovskému množstvu utečencom, ktorým slúžia títo dobrovoľníci. Oni prichádzajú ak prví do kontaktu s ľuďmi prežívajúcimi ťažkú traumu z vojny, zo staraty domova a blízkych. Táto trauma sa prirodzene prenáša na dobrovoľníkov, ktorí sa potom trápia kvôli trápeniu iných. Potrebujú sa vyrozprávať, komusi odovzdať tie ťažké boľavé príbehy, ktoré zranili aj ich citlivé a obetavé srdce. Úlohou nášho centra je poskytnúť úľavu, vypočuť, povzbudiť, modliť sa a odovzdať všetko Bohu, aby dobrovoľníci prežili osobný reštart a naši nové sily slúžiť núdznym. Tu zabezpečujeme aj duchovnú a duševnú pomoc cez službu kňazov, rehoľných sestier a psychológov. 

S tragickým príbehom bl. Anky sú spojené príbehy aj dnešných utečencov, kedy sa stali tiež obeťami nezmyselnej vojny. Spájajú nás tieto príbehy. Duchovný prameň, ktorý vytryskol na tomto pútnickom mieste, už roky ponúka uzdravenie rán a duchovné osvieženie pre posilnenie viery, nádeje a lásky a teraz sa stáva domovom lásky a prijatia pre dobrovoľníkov z celého Slovenska. 

Niekoľko izieb v Dome sv. Jozefa sme naďalej nechali na prijímanie utečencov z Ukrajiny, hlavne matky s deťmi, ktorí sa nachádzajú v stave núdze, vyčerpania a súrnej potreby pochopenia. Najviac k nám takýchto ľudí vozia v noci, ked po viacerých dňoch na úteku  sa potrebujú vyspať, vyplakať, osprchovať, najesť, deti sa trošku vyhrajú s našimi flexi animátormi... 

Uvedomujeme si, že aj keď je každý deň iný, že tento stav núdze utekajúcich ľudí z Ukrajiny tak skoro neprestane. Sami nevieme dokedy vydržíme takto slúžiť. Často prekračujeme hranice vlastných síl a tak vás prosíme o modlitby a o ochotu pomáhať naďalej. 

Chcem poďakovať všetkým ľuďom v tíme, ktorí slúžia v Domčeku Anky Kolesárovej a už roky vytvárajú jadro prijatia pre pútnikov a teraz aj pre utečencov. Ďakujem našim dobrovoľníkom pri Domčeku, ktorí sú ochtní kedykoľvek dobehnúť a pomáhať podľa vlastných možností, síl a schopností. To čo robíme, nie je možné robiť bez nich. Aktuálne je nás tu cez tridsať. Každý má svoje miesto a slúži spoločnému dobru. Chcem poďakovať Oravskému centru mládeže z Ústia na Orave, ktorí nám ochotne posielajú svojich stálych dobrovoľníkov z tímu na výpomoc. Ďakujeme všetkým externým dobrovoľníkom, ktorí prichádzajú slúžiť na jeden a viac dní. Chcem poďakovať všetkým darcom, ktorí nám poslali zbierky trvanlivých potravín, hygieny, AG testov a potrebných prikrývok. Dobrovoľníci ich triedia a ukladajú do skladov a podľa potrieb ich posúvame ďalej k tým, čo to potrebujú. Ďakujeme za finančné dary, ktoré nám pomôžu zabezpečiť všetky potreby spojené so službou utečencom. Ďakujeme za akúkoľvek podporu a povzbudenie. Prijímame veľa slov poďakovania a spolucítenia. Boh je s nami. 

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Comments are closed.