FB anka

Budujme vzťahy s priateľmi v nebi

Milí priatelia. Presne o mesiac 20. novembra nás čaká liturgická spomienka blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučeníčky čistoty. Je dobré uvedomiť si jej odkaz pre mladých a rodiny: žiť čistú lásku a vernosť Bohu až na smrť. Pozývam vás pripraviť sa vnútorne na tento jej sviatok, aby sme boli čo najštedrejšie obdarovaní. Nebo sa otvorí a ponúkne milosti. Predtým nás čaká ešte spomienka Všetkých svätých a spomienka Všetkých verných zosnulých. Ďakujme Bohu za každého svedka viery, ktorý nás svojim príbehom privádza k podstate života. Spojme sa v modlitbách, s nebom komunikujme, budujme vzťahy. Nech svätosť vstúpi do našich sŕdc i do našich rodín.
Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Comments are closed.