1551374795

Bratislavský arcibiskup odovzdal výťažok Svätomartinskej zbierky

Bratislava 28. februára (TK KBS) Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, prebral vo štvrtok popoludní z rúk Mons. Stanislava Zvolenskeho, bratislavského arcibiskupa výťažok Svätomartinskej zbierky, ktorú konali veriaci vo všetkých farnostiach Bratislavskej arcidiecézy na sviatok sv. Martina, patróna diecézy. Pri minuloročnej zbierke sa vyzbieralo 104 tisíc EUR. Tie sú určené na výstavbu pastoračnej miestnosti v Centre blahoslavenej Anny kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.
Košický arcibiskup pri preberaní symbolického šeku poďakoval veriacim bratislavskej arcidiecézy za štedrosť a ochotu podeliť sa s tým, čo majú, podľa príkladu sv. Martina, ktorý sa podelil so žobrákom o svoj vlastný plášť.

K správe bolo vydané FOTO.

 

Foto a video Peter Zimen
Text Tibor Hajdu

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190228031

Comments are closed.