arsky_list_2022_nahlad

ARS-ký list2022

Vďačnosť je pamäť srdca
Sme Bohu vďační za ďalší rok života, ktorý nám doprial a za všetky projekty s nami, ktoré v modlitbe môžeme spoznávať a s Jeho pomocou realizovať.
Ďakujeme o. Tomášovi Tuptovi za štyri roky obetavej služby v Domčeku a vítame o. Františka Petrušku, ktorý prevzal po ňom úlohy a zodpovednosť.
Ďakujeme za spoluprácu duchovným otcom Marcelovi Jurčovi, Rastislavovi Gӧncimu, Jánovi Maťašovi, Marekovi Kačkošovi, starostom obcí Vysoká nad Uhom, Pavlovce nad Uhom a Čierne Pole, Roľníckym družstvám Vysoká nad Uhom, Pavlovce nad Uhom a Lekárovce, všetkým dobrodincom, dobrovoľníkom a rodákom Anky Kolesárovej za pomoc, spoluprácu a podporu ...

Prečítať celý ARS-ký list 2022

Comments are closed.