IMG_3289

Ankina sobota

Kostol Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom sa stal pútnickým miestom blahoslavenej Anky Kolesárovej. V tomto chráme sa Anka duchovne formovala a dozrievala pre nebo. Raz v mesiaci
sa stretávame na Ankinej sobote, aby sme sa tu modlili a vyprosovali milosti.

Dopoludňajší program pre birmovancov, ktorí prišli z farnosti Nižný Hrušov a Vranov – Čemerné začal predstavením Domčeka a prednáškou o vzťahoch. Pokračoval putovaním k hrobu blahoslavenej
Anky a k jej hlavnému relikviáru, kde bola svätá omša, ktorú celebrovali ich duchovní otcovia a mladým sa prihovoril rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej. Birmovanci prežili tento čas ako povzbudenie a pozvanie k čistej láske. Niektoré dievčatá prijali prsteň Anky Kolesárovej so záväzkom žiť čisté vzťahy.

Popoludňajší program Ankinej soboty sme začali modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, pokračujeme tichou adoráciou, modlitbou večeradla a svätou omšou,
po ktorej je spoločná moderovaná adorácia so záverečným požehnaním. Následne putujeme z kostola so zapálenými sviecami na cintorín k hrobu Anky Kolesárovej. Počas celého modlitbového
stretnutia sú odovzdávané úmysly, s ktorými pútnici prichádzajú na toto miesto. Pri adorácii sú kňazom predkladané pred Božiu tvár.

Chcem poďakovať všetkým pútnikom zblízka i zďaleka, ktorí sa prišli modliť túto sobotu 18. marca do Vysokej nad Uhom. Tieto modlitbové stretnutia sú aj duchovnou prípravou na piate výročie blahorečenia Anky Kolesárovej, ktoré si pripomenieme 1. septembra.

Comments are closed.