ANKINA SOBOTA 20.Máj23

Ankina sobota – 20. máj 2023

Pozývame vás na ďalšiu Ankinu sobotu so začiatkom o 15:00 hodine Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, následne tichou adoráciou. Od 16:00 hodiny bude program pokračovať Večeradlom s Pannou Máriou a o 17:00 hodine slávením Eucharistie, po ktorej nasleduje spoločná moderovaná adorácia s modlitbami za rôzne potreby na príhovor bl. Anky. Ankinu sobotu ukončíme putovaním k jej hrobu v sviečkovom sprievode.
Pozývame vás budovať duchovnú stavbu - katedrálu Božej lásky na tomto milostivom pútnickom mieste bl. Anky Kolesárovej.
PS: Nie je nutné sa prihlasovať (iba v prípade skupiny väčšej ako 40 ľudí).

Comments are closed.