A_S_5 copy

Ankina pútnická sobota

Farnosť Pavlovce nad Uhom a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Vás opäť pozývajú dňa 26. novembra 2022 do rodiska blahoslavenej Anny Kolesárovej na ďalšiu pútnickú sobotu so začiatkom o 15:00 hodine vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Následne bude možnosť navštíviť Pastoračné centrum, uctiť si relikviu bl. Anny a pristúpiť k sviatosti zmierenia. Program bude pokračovať Večeradlom o 17:00 a svätou omšou, ktorú bude celebrovať Dp. Anton Matina, dekan Sobrance. Na záver sa uskutoční sviečkový sprievod ku hrobu blahoslavenej Anny Kolesárovej.
Ste srdečne pozvaní.
Viac info na plagáte.

Comments are closed.