4VB

4. výročie blahorečenia

Čas spomienok

Stalo sa až neuveriteľné, že prešli už 4 roky od slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Zasiahli nás pandémie neistoty a ohrozenia života. Mohli sme si uvedomiť krehkosť ľudského príbehu, ale aj dôležitosť vnútorných hodnôt, ktoré robia človeka skutočne šťastným. 

Pozývame vás na oslavu 4. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Dotyk neba na tomto mieste premosťuje pozemské veci s nebeskými. Anka priťahuje svojou vnútornou krásou a pozýva nás objaviť vlastnú cestu, ktorá nás má viesť do neba. 

Svätú omšu o 10:30 bude celebrovať Mons. František Rábek, biskup, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
V popoludňajšom programe bude pásmo slova a svedectiev doprevádzané hodobným hosťom otcom Petrom Milenkym. Oslovu ukončíme krátkou adoráciou a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. 

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Comments are closed.