1557301663

Vo väznici v Sučanoch bola požehnaná prvá kaplnka bl. Anny Kolesárovej na svete

Sučany 7. mája (TK KBS) Ústav pre výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch má od štvrtka 2. mája 2019 požehnanú kaplnku v priestoroch pre odsúdené ženy. Je zasvätená mladej slovenskej blahoslavenej, Anne Kolesárovej a je takto jej prvou kaplnkou na Slovensku a vo svete.

Počas troch dní, 2. – 4. mája 2019 prebiehalo Medzinárodné pracovné stretnutie katolíckej duchovnej služby s účasťou kňazov slúžiacich vo väzniciach v Českej a Slovenskej republike. Náplňou bolo predstavenie kňazskej služby v jednotlivých ústavoch. Jedným z bodov stretnutia bolo požehnanie kaplnky vojenským ordinárom Mons. Františkom Rábekom v objekte pre odsúdené ženy.

V Ústave na výkon trestu v Sučanoch je od roku 2003 zriadená Personálna farnosť sv. Jána Bosca s kaplnkou zasvätenou tomuto svätcovi. Pôvodný zámer zasvätiť druhú kaplnku bl. Titusovi Zemanovi bol zmenený po septembrovom blahorečení Anny Kolesárovej, ku ktorej ženy prechovávajú úctu a berú si ju odvtedy za svoju patrónku a blízku orodovníčku.

TK KBS informoval Juraj Malý SDB

Foto: Ladislav Chlpik
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190507029

Comments are closed.