image2

Stretneme sa online

Milí priatelia. Celý svet je kvôli pandémii odkázaný na online komunikáciu a stretnutia. Sme svedkami, že sa takto dajú konať porady, (ne)chodiť do školy a vzdelávať sa, pracovať z domu... Naše Pútnické miesto blahoslavenej Anky Kolesárovej je v tomto čase tiež často navštevované iba online. Organizujeme online púte, vysielame cez internet sväté omše a modlitby, prihovárame sa v relácii „K okNám“ a zverejňujeme fotky na Facebook so sprievodným slovom pod hlavičkou „Za okNami“, aby ste mohli vedieť a vidieť čím žijeme. Vysielame pre vás sväté omše cez YouTube kanál Domčeka, ostatné cez Facebook. Týždenný program vysielania online je tu.

Kvôli pandémii nerobíme misijné výjazdy do farnosti, neroznášame relikvie 1.stupňa bl. Anky Kolesárovej, nenavštevujeme a nestretávame sa, sme odkázaní na online komunikáciu cez média, čím sa nám otvorili nové možnosti, ako byť spolu, aj keď sa to  nedá.

Kultúra pandémie nám nielen zatvorila dvere domov, kostolov a nášho centra, ale tam kde sme nás priamo pozýva k tichu a k modlitbe. Viac ako kedykoľvek predtým prežívame pocit bezmocnosti a odkázanosť na duchovnú pomoc Všemohúceho Boha, nášho Stvoriteľa. Utiekame sa s prosbou o príhovor k Nebeskej Matke, aby nás schovala pod svoj materinský plášť. V roku svätého Jozefa viac vzývame jeho meno  a zároveň si uvedomujeme posvätnosť rodiny ako miesto, kde máš objavovať teplo domova.

Aj my v Domčeku prežívame naše spoločenstvo ako komunitu, ktorá je pozvaná ku každodennej spoločnej  modlitbe aj na vaše úmysly. Uvedomujeme si, že je to naša pre túto dobu najdôležitejšia úloha. V širšom zmysle slova vás všetkých, ktorí k nám srdcom patríte alebo cez internet zablúdite, vnímame ako rodinu. Môžete rátať s našou duchovnou modlitbovou podporou. Môžete napísať vaše úmysly na ktoré sa máme modliť – hovoríme tomu tiež „úmysly našich sŕdc“.  Môžte sa pýtať či už súkromne cez mail alebo cez vysielanie online K okNám, kde radi odpovieme na vaše otázky. Možno sa chcete pozdieľať s radosťami či bolesťami čo prežívate. Sme tu pre vás. kaplnka@annakolesarova.sk 

Bežne keď k nám prichádzali pútnici mohli sa pomodliť pri hlavnom relikviári Anky Kolesárovej, ktorý je v kostole Sedembolestnej Panny Márie alebo pri jej hrobe, či v domčekovskej kaplnke Božej múdrosti. Mohli si odniesť materiály a zapísať sa do knihy Čistých sŕdc alebo prijať strieborný prsteň Anky Kolesárovej so záväzkom žiť čisté vzťahy. Mnohé dievčatá sa nám ozývajú aj v tejto dobe s túžbou ten Ankin prsteň nosiť. Pravidlá sú také, že pre prsteň sa putuje, tu je požehnaný spolu s požehnaním dievčaťa, ženy, ktorá ho prijíma. Tento prsteň sa nedá objednať, kúpiť niekomu, pretože je to osobné rozhodnutie a záväzok žiť čisté vzťahy a to musí urobiť každý sám. Čochvíľa veríme, že po očkovaniach sa opäť vráti spoločenský život a aj putovanie k bl.Anke sa oživí. Chcem vás povzbudiť v trpezlivom očakávaní aj tohto daru. Snáď o dva tri mesiace už bude možné doputovať na toto miesto. Záväzok každodennej modlitby troch Zdravasov za srdce múdre, čisté a milujúce môžete žiť aj teraz. Vaše túžby osobitne vkladáme do modlitieb.

Anka je s každým, kto ju vzýva o pomoc. Je to veľmi živé dospievajúce dievča. Buďte si istí, že rada pomáha a stáva sa vašou priateľkou, sestrou, dcérkou, ak po tom túžite. Nech má miesto vo vašom srdci a milosť, ktorú Boh dáva na jej príhovor, bude s vami. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás! S úctou a vďakou vám žehná otec Pavol. 

 

Comments are closed.