IMG_5258

Slávnosť blahorečenia pozvala k výšinám

Vo štvrtok 1. septembra 2022 sme sa zišli na pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom, aby sme ďakovali Bohu za blahorečenie Anky Kolesárovej a podelili sa s krásnym ovocím jej príbehu v našich životoch. Nadšenie a neskutočná radosť, ktoré sme prežívali na štadióne v Košiciach znova ožili v našich srdciach pri slávení spomienky pri príležitosti 4. výročia.  Začali sme modlitbou večeradla, ktoré viedlo spoločenstvo Fatima. „Anka je náš poklad“pripomenul vo svojej homílii otec biskup Mons.  František Rábek, počas Eucharistie, ktorú slávil za hojnej účasti veriacich. „Na jej príhovor môžeme čerpať obrovské bohatstvá milostí do našich životov a rodín“. Ako prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov poukázal na bolestnú skúsenosť žien na blízkej Ukrajine, na ktorých sa pácha násilie zneužívania. Tak ako sa to stáva v mnohých vojnách a ako sa to stalo aj v príbehu Anky Kolesárovej. Návšteva tohto biskupa, ktorý zastrešuje duchovnú službu vojakom sa stala o to výnimočnejšou a vzácnou. Stretli sme sa na mieste, kde zomrela obeť vojnového násilia kvôli čistote a zároveň  sme sa svojou prítomnosťou dotýkali hraníc, kde sa toto násilie pácha počas tejto vojny na nevinných ženách a dievčatách.

V popoludňajšom programe zazneli pekné a povzbudzujúce svedectvá z našich rodín, ako im bl. Anka pomáha v bežnom živote, v krízach, aj pri rozhodovaniach. Hudobne tieto svedectvá doprevádzal gospelový spevák otec Peter Milenky. Všetko to duchovné bohatstvo sme završili adoráciou a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Chcem poďakovať všetkým účastníkom osláv, všetkým hosťom a účinkujúcim, všetkým organizátorom a dobrovoľníkom.
Po blahorečení sa príbeh Anky Kolesárovej stal hmatateľným v životoch mladých ľudí a pozýva k svätosti. To najkrajšie čo sme mohli dostať je pozvánka do neba. Anka motivuje kráčať k nebeským výšinám.

Blahoslavená Anka Kolesárová, chceme ti zveriť naše rodiny a zvlášť dospievajúcu mládež a manželstvá, ktoré sú naviac v tejto dobe skúšané. Pomôž im žiť vnútornú krásu, ktorá chráni a obohacuje vzťahy čistou láskou. Nech pokladnice našich sŕdc sú otvorené pre vzájomné obdarovanie. Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Comments are closed.