Dňa 5. októbra 2019 o 18:00 hod. slávil Dp. Marek Ondrej, postulátor kauzy svätorečenia bl. Anny Kolesárovej vigilijnu svätú omšu zo sviatku Ružencovej Panny Márie vo farnosti Hozelec v spišskej diecéze. V sprievode k oltáru na začiatku slávenia priniesol aj relikviu blahoslavenej Anny Kolesárovej. V homílii upriamil zrak prítomných na Matku, ktorá je starostlivá a pomáha v každej životnej situácii. Aj život bl. Anky mal niektoré ťažké okamihy, zvlášť ťažko prežívala ako 13 ročná smrť svojej mamy a tak aj jej Panna Maria pomáhala prekonať tuto stratu. Vieme, že sa často a rada modlila sv. ruženec- doplnil kazateľ.
V závere slávenia odovzdal celebrant tuto jej relikviu miestnemu duchovnému otcovi Dp. Dušanovi Majerčakovi. Po skončení slávnosti mali veriaci možnosť tuto relikviu si uctiť. Relikvia bude čoskoro vsadená do oltárneho kameňa.