Vzácny deň pre Gymnázium sv. Edity

Svätodušný pondelok mal pre Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach radostnú príchuť. Do spoločenstva našej školy zavítal otec biskup Marek Forgáč. Prišiel požehnať obnovenú školskú kaplnku a odovzdať škole vzácny dar relikvie bl. Anny Kolesárovej. Samotná relikvia sa stala impulzom obnovy kaplnky, ktorá nesie titul Ducha Svätého. Relikvia bl. Anny je umiestnená v jedinečnom relikviári, ktorý má formu obrazu bl. Anky. Anka má na svojej hrudi korporál. Na ňom sa obeta jej života stotožňuje s Kristovou obetou. Okrem obrazu bl. Anny bol v kaplnke umiestnený aj nový obraz patrónky, školy sv. Edity Stein- Terézie Benedikty z Kríža. Autorom oboch diel je pán Jaroslav Halmo, známy aj z TV Lux, ako autor série biblických obrazov z relácie Slovo v obraze.

Tešíme sa, že srdce našej školy ožilo, že kaplnka Ducha Svätého predkladá ako vzor zasnúbenia sa s Ním dve ženy. Svätú Editu, ktorá sa s ním snúbi v múdrosti a vernosti pravde a blahoslavenú Annu, ktorá sa s ním snúbi v čistote srdca. Blahoslavená Anka v pondelok 10. júna začala svoju misiu aj na našom gymnáziu.