relikvia anny kolesarovej

Relikvia bl. Anky Kolesárovej v putovnom misijnom kríži

Anka v spoločenstve svätých východnej Európy.

Pápež František v novembri minulého roka požehnal kríž, ktorý putuje po rozličných miestach a postupne sú doň vkladané relikvie blahoslavených a svätých. Dnes sme boli svedkami krásnej slávnosti ako otec arcibiskup Bernard Bober v Košiciach symbolicky odovzdal relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej a jedno zrniečko z ruženca, aby sa stali súčasťou tohto kríža. Jeho putovanie vyvrcholí na 54. medzinárodnom eucharistickom kongrese v roku 2020 v Budapešti. Spoločenstvo svätých je zoskupené v Kristovom kríži, na ktorom sa symbolicky spája ich obeta s Kristovou. Sme Bohu vďační, že Anka sa stala súčasťou tohto krásneho duchovného bohatstva a stala sa jednou z tých, ktorá pozýva k objavovaniu krásy a tajomstva Eucharistie. Pozývam Vás k modlitbe za prípravu Medzinárodného  eucharistického kongresu, aby ovocie tohto podujatia ukázalo nám kresťanom, ale aj celému svetu, nekonečné bohatstvo tohto daru, ktorý pozýva ľudí do neba. Máme možnosť „nakuknúť tam“ a vstúpiť do spoločenstva svätých už tu na zemi.
Blahoslavení a svätí karpatskej kotliny, orodujte za nás!

Na eucharistický kongres bude pozývať kríž s relikviou Kolesárovej 
P:3, 14. 01. 2019 12:00, DOM
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190114024

Uloženie relikvií Anny Kolesárovej do Misijného kríža
http://www.ke-arcidieceza.sk/ulozenie-relikvii-anny-kolesarovej-do-misijneho-kriza/

Comments are closed.