01.09.2018 10-17-11

Príspevok arcibiskupa Zvolenského na Biskupskej synode o mladých aj o blahoslavenej Anke

Príspevok arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského z 18.10.2018 na Biskupskej synode o mladých vo Vatikáne, kde okrem iného povedal aj:
„V prípravnom období pred synodou sme na Slovensku boli obdarení rozhodnutím Svätého Otca pápeža Františka, ktorý rozhodol o zapísaní 16-ročného dievčaťa Anny Kolesárovej, ktorá bola zabitá pri obrane svojej ľudskej dôstojnosti a čistoty počas prechodu frontu na záver Druhej svetovej vojny do zoznamu blahoslavených.

Môžeme s vďačnosťou konštatovať, že blahoslavená Anna Kolesárová pomohla viacerým dievčatám a chlapcom, aby sa stali protagonistami pastorácie mládeže, napríklad aj tým spôsobom, keď v školách a zamestnaniach, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí viedli dlhý dialóg so svojimi rovesníkmi o pohľade viery, ktorým si uvedomujeme, že pozemský život nie je absolútnou hodnotou a že je cestou k dokonalejšiemu vykúpenému spôsobu jestvovania, keď viedli dialóg o pohľade katolíckej cirkvi na dôstojnosť a čistotu tých osôb, ktoré násilníci pri svojich útokoch nepozbavili pozemského života, ale hlboko ich ponížili dokonaním svojho násilného činu.

Je teda zrejmé, že blahoslavení a svätí sú protagonistami pastorácie mladých a pomáhajú súčasným mladým stať sa tiež protagonistami v pravom slova zmysle s pohľadom upreným na Ježiša Krista.“

Comments are closed.