ilustracne

Ôsma pútnická sobota 20. júla 2019 vo Vysokej nad Uhom

Celý program bude prebiehať vonku v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom.

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 18.5.2019 vo Vysokej nad Uhom s nasledovným programom:
15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z Kongregácie Milosrdných sestier svätého Vincenta – Satmárok z Pavloviec nad Uhom.
16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Čemerné
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Trstené pri Hornáde s p. farárom Jozefom Mrúzom.
18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude PhLic. Mgr. Ján Švec- Babov, p.dekan zo Sobraniec. 

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.
Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS.
V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci.

Najbližšia bude v auguste.

Ďalšie informácie nájdete aj na našom Facebooku

 

S pozdravom Slavomír Bakoň, farár Pavlovce nad Uhom

Comments are closed.