Pridajte podnadpis - 2

List členom klubu na konci roka

Drahí členovia Klubu priateľov blahoslavenej Anky Kolesárovej.

Chceme vám poďakovať za vašu podporu a pomoc počas celého roka 2022 prostredníctvom pravidelných alebo jednorázových príspevkov či zakúpením Tehličky pre Anku. Aj keď rodina nežije spolu, vzťahy pretrvávajú a premosťujú srdcia. Cítime vašu blízkosť a sme vďační, že spolu môžeme tvoriť dobré a pekné veci. Vďaka týmto vzťahom je možné budovať a posilňovať vzťahy iných, pretože Pastoračné centrum Anny Kolesárovej slúži mnohým ako miesto pokoja, čistej radosti, kreatívnej lásky, ako miesto formujúce mladé srdcia k hodnotám, ktoré budujú šťastný život, ale je to tiež miesto, kde je uzdravujúci prameň Božieho milosrdenstva, ktorý ponúka možnosť vyplakať sa a začať odznova. Každý človek má nádej zmeniť svoj život. 

Chceme vám poďakovať, že ste s nami v týchto projektoch cez ktoré prichádza veľké požehnanie do sŕdc mladých a mnohých rodín. Aj vďaka vám môžeme fungovať a aktuálne stavať Centrum pre mládež pri Domčeku. Nech vás Boh zato odmení pozemskými aj nebeskými dobrodeniami a nech vás požehná v novom roku 2023. 

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Otec Pavol Hudák a spoločenstvo Domčeka.

PS 1: Vo štvrtok pred každým prvým piatkom je obetovaná svätá omša za našich dobrodincov, teda aj za vás.
PS 2: Čim sme žili v tomto roku sa dočítate v ARSkom liste.
PS 3: Aj naďalej by sme sa radi uchádzali o vašu priazeň.

Comments are closed.