IMG_5113

Dotyk z neba – dotyk srdca

Piatok 14. júla sme si pripomenuli 95 rokov od narodenia Anky Kolesárovej. Celý víkend na Pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom bol venovaný Anke. V sobotu sa konali modlitby pri hlavnom relikviári Anky Kolesárovej v kostole Sedembolestnej Panny Márie. Každú tretiu sobotu v mesiaci je Ankina sobota, kedy sa schádzajú ľudia na modlitbách za osobné potreby. Začali sa o 15. hodine vyložením Sviatosti Oltárnej, modlitbou Korunky k Božiemu milosrdentvu, pokračovalo sa večeradlom a svätou omšou, ktorú celebroval o. Henrich Grejták, farský administrátor vo farnosti Senné. Po svätej omši bola moderovaná adorácia, kde sa predkladali prosby, ktoré boli prinesené v obetných daroch na svätej omši. Na záver po požehnaní Eucharistickým Kristom sa putovalo sviečkovým sprievodom k hrobu blahoslavenej Anky Kolesárovej. Počas Ankinej soboty viacerí kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia.

V nedeľu sa už tradične uskutočnil Ankin deň - stretnutie jej rodákov v areáli rímskokatolíckeho kostola. Na pódiu sa prihovorili kňazi miestnej cirkvi západného a východného obradu ako aj presbyter reformovanej cirkvi vo Vysokej nad Uhom. Svojimi príhovormi povzbudili veriacich v prežívaní živej viery, v budovaní medziľudských vzťahov a o živote v Božom duchu, ktorý zjednocuje naše spoločenstvá a buduje ekumenizmus. Slová sa dotýkali aj boľavých udalostí na blízkej Ukrajine, ktoré mnohých hlboko zasiahli od prvej chvíle vojny. Táto obec sa vtedy stala útočiskom pre prvé návaly odídencov, zvlášť mamky s deťmi, ale aj množstva dobrovoľníkov, ktorí tu našli zázemie aby mohli slúžiť na hraniciach. V programe boli kultúrne vystúpenia na pódiu, súťaže, atrakcie pre deti a občerstvenie.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili modlitbového stretnutia Ankinej soboty a aj osláv jej narodenín s názvom Ankin deň. Cez tento víkend sme prijali pútnikov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Doputovali k nám účasníci rodinného tábora v Brehove pod vedením minoritov, animátori z denného tábora na Luníku IX. v Košiciach pod vedením saleziánov, pútnici z okresov Komárno, Bratislavy, Nitry, z Oravy, ale aj z Alberty v Kanade.

Počas letných prázdnin je vždy Domček otvorený a sme pripravení prijať pútnikov väčších aj menších spoločenstiev, táborov, rodín, ako aj okoloidúcich. Prameň milostí, ktorý vytryskol na tomto mieste skrze obetu prinesenú mladým dievčaťom kvôli čistote, poskytuje občerstvenie a duchovnú posilu všetkým, ktorí sem prichádzajú.

Comments are closed.