ilustracne

Deviata pútnická sobota 17. augusta 2019 vo Vysokej nad Uhom

Celý program bude prebiehať vonku v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom.

Prosíme všetkých kňazov, aby v rámci oznamov informovali veriacich o konaní pútnickej soboty.

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 17.8.2019 vo Vysokej nad
Uhom s nasledovným programom:
15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.
16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Bystré a p. farár Branislav Polča – po krížovej ceste sa prihovorí kňaz Rudolf Smoter – téma Stvorenie sveta
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Kapušany a p. farár Jozef Marčin.
18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Rudolf Smoter, farár vo farnosti Tibava.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého.
Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS.
V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

V mesiaci september pútnická sobota nebude. Srdečne však pozývame v tomto mesiaci na slávenie 1.výročia blahorečenia Anny Kolesárovej dňa 1.9.2019.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac, vždy
tretiu sobotu v mesiaci. Najbližšia bude 19.10.2019.

Ďalšie informácie nájdete aj na našom Facebooku

S pozdravom Slavomír Bakoň, farár Pavlovce nad Uhom

Comments are closed.