ANKINA SOBOTA 21.okt23

Ankina sobota – 21. október 2023

Farnosť Pavlovce nad Uhom a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vás srdečne pozývajú na ďalšiu Ankinu pútnickú sobotu 21. októbera 2023 vo Vysokej nad Uhom so začiatkom o 15:00 hodine modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. V programe je aj večeradlo a svätá omša, ktorú bude celebrovať pozvaný hosť dominikán Šimon Ján Tyrol OP – prior konventu. V závere bude moderovaná adorácia a sviečkový sprievod ku hrobu blahoslavenej Anny Kolesárovej.
V kostole je vystavený obraz Ružencovej Panny Márie a možnosť spoločných modlitieb aj na vaše úmysly.

Comments are closed.