pozvanie_na_cestu_do__neba

22.11.1944

Pozvanie na cestu do neba.

Slávime spomienku svätej Cecílie, ktorá zomrela mučenícky ako bl.Anka. Dnes si pripomíname 77 rokov od smrti blahoslavenej Anky Kolesárovej. Svätí nás povzbudzujú k svätosti a ich príbehy menia naše príbehy. Chcem vás dnes pozvať k modlitbe vďaky za zvládnutú skúšku, ktorú kedysi podstúpila Anka a tým sa stala patrónkou čistej lásky a priateľkou dospievajúcich. Dnes keď je nebo opäť otvorené a pripravené rozdávať milosti na jej príhovor, nech budú modlitby vypočuté a milosti prijaté pre každého, kto sa s láskou a vierou utieka k Bohu. Blahoslavená Anky Kolesárová, ďakujeme ti, že si zvíťazila nad strachom a odovzdala svoj mladý život Stvoriteľovi. Ďakujeme ti za všetky obrátenia, oslobodenia a uzdravenia, ktoré si vyprosila u Všemohúceho. Prosíme ťa, pomôž nám prísť do neba. Amen.

Comments are closed.