zdovodnenie-loga-title

Logo “Anna Kolesárová”

Košice 16.mája - Myšlienka loga pre príležitosť blahorečenia Anny Kolesárovej vznikla zo základnej požiadavky pokúsiť sa spojiť jej meno v oficiálnom znení „ ...